Op 25 april 2017 organiseerde de FOD Financiën een persconferentie waarbij toelichting werd gegeven bij de nieuwe belastingbrief.

Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2017 kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurd met de post.

Deadlines

De gewone aangifte

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste 29 juni 2017.

De elektronische aangifte Tax-on-Web moet worden ingediend:

 • ten laatste op 13 juli 2017 (door de burger)
 • ten laatste op 6 november 2017 (door de mandataris)
  initieel 26 oktober 2017
  op 23 oktober 2017 voor de eerste keer verlengd tot en met 31 oktober 2017 (bron)
  op 26 oktober 2017 voor de tweede keer verlengd tot en met 6 november 2017 (bron)

De aangifte van forfaitaire belastingplichtigen (bericht van 1 september 2017)

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste 10 december 2017.

De elektronische aangifte Tax-on-Web moet worden ingediend:

 • ten laatste op 10 december 2017 (door de burger, alle forfaits inclusief landbouw)
 • forfaits exclusief landbouw: ten laatste op 10 december 2017 (door de mandataris)
 • forfaits landbouw: ten laatste op 10 januari 2018 (door de mandataris)

Vanaf  25 april 2017 is via Tax-on-web open. Aanmelden kunt u met een token of een e-ID. Steeds meer belastingplichtigen gebruiken hun e-ID.

Vereenvoudigde aangifte

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet geen aangifte indienen. Dat voorstel wordt verstuurd naar belastingplichtigen met een zeer stabiele fiscale situatie zoals gepensioneerden en personen die een uitkering krijgen. Dit jaar krijgen 2.090.000 mensen een vereenvoudigde aangifte in de bus met alle info waarover de administratie reeds beschikt. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht, kunt u die schriftelijk of via Tax-on-web  aan de administratie melden.

De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden tussen 2 en 22 mei 2017 opgestuurd.

Voordelen van digitale indiening via Tax-on-web

Wie zijn belastingaangifte via Tax-on-web doet heeft een veel een groter gebruiksgemak dan bij de indiening op papier.

 • Vooreerst zijn erin Tax-on-web een hele reeks gegevens vooraf ingevuld op de aangifte. Het gaat om persoonlijke informatie, burgerlijke staat, personen ten laste, inkomsten en belastingvoordelen als pensioensparen en dienstencheques. Via Tax-on-web kunnen er ondertussen tot 320 codes vooraf ingevuld worden
 • Dit jaar krijgt u een overzicht van alle codes die u vorig jaar heeft gebruikt, aanvullend op de codes die automatisch worden ingevuld. Op die manier kunt u controleren of u dit jaar opnieuw alle codes nodig heeft zonder de volledige aangifte te moeten doorlopen.  U gaat zo in één scherm door de online aangifte, zonder de verschillende vakken van de aangifte te doorlopen.
 • Via verschillende tools in taks-on-web krijgt u hulp. Voor de mensen met onroerende inkomsten, verplaatsingskosten of kosten voor kinderopvang in 2016 begeleidt Tax-on-web u stap voor stap bij het invullen van de codes en berekent het bedrag dat u mag invullen.
 • Nieuw in Tax-on-web dit jaar is het interactieve hulpmiddel (een zgn. wizard) voor het invullen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen in vak IX. Via vragen vertelt dit one line hulpmiddel u welk bedrag u bij welke code moet toekennen. Voorlopig is de wizard echter (nog) niet van toepassing op alle situaties.  Vanaf eind mei 2017 komt er ook een tool voor herfinancieringen.
 • Eens u uw belastingaangifte volledig heeft ingevuld, krijgt u meteen een raming van uw belastingberekening.
 • Vanaf dit jaar heeft u via MyMinfin toegang tot uw fiscaal dossier in Tax-on-web.
 • Tenslotte worden digitale aangiftes Taks-on-web  sneller verwerkt.

Vaak gemaakte fouten

 Eén van de grote struikelblokken is de complexe woonfiscaliteit na de regionalisering ervan.  De gewesten sleutelen gestaag verder aan hun eigen aparte regels. Daarnaast maken de belastingplichtigen vooral fouten door bepaalde inkomsten vergeten aan te geven of door de samenstelling van het gezin of het aantal personen ten laste verkeerd door te geven.

Ook het aangeven van buitenlandse inkomsten is een belangrijk attentiepunt geworden. De administratie beschikt over informatie over uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen en bankrekeningen. Vergeet deze inkomsten niet aan te geven.

Over de nieuwe codes leest u ons blogartikel "aangifte personenbelasting 2017. Wat is nieuw?” 

Langsgaan bij de administratie

Particulieren kunnen van 2 mei tot 30 juni 2017 naar de FOD Financiën zelf gaan om zich te laten bijstaan bij het invullen. Na 30 juni 2017 is dat niet meer mogelijk. Als particulier kunt u terecht op de kantoren van de FOD Financiën, op gemeentelijke zittingsdagen (1.455 zittingsdagen op 501 locaties) en in verschillende shoppingcentra (18 dagen in 16 centra).

Vanaf 23 mei 2017 kunnen de wachttijden bij de FOD Financiën behoorlijk lang oplopen. U zal geduld nodig hebben. 

Wilt u op de hoogte blijven van de fiscale actualiteit?

Bekijk het overzicht van onze 13 fiscale clubs op 10 locaties

Inschrijven kan nog voor de 2 volgende sessies!

Wilt u uw kennis opfrissen inzake personenbelasting?

Dat kan met de opleiding: opfrissing personenbelasting in 4 avonden in Kortrijk, Sint-Niklaas of Herentals