De huidige regels van het erfrecht dateren nog grotendeels van Napoleontische tijden. Het werd dus tijd om die regels aan te passen aan het gewijzigde landschap. Zowel op het vlak van de samenstelling van de gezinnen als op het vlak van de samenstelling van hun vermogen, is er ondertussen immers veel gewijzigd. Denken we maar aan de problematiek van de nieuwe samengestelde gezinnen.

Dit artikel zal u een overzicht geven van de huidige regels, alsook telkens vermelden wat er zal wijzigen in de toekomst.

Lees meer