Het boek aftrekbare kosten 2020 geeft een volledig overzicht van de aftrekbaarheidsregels inzake btw en directe belastingen en dit kost per kost.

Waar nodig wordt het onderscheid gemaakt tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Zowel de wetgeving, administratieve regelgeving als de rechtspraak komen uitgebreid aan bod.

De kosten staan in alfabetische volgorde van a tot z gerangschikt. Zo vindt u als gebruiker snel het antwoord op uw vraagstuk.

In deze nieuwe editie 2020 werden volgende grondige uitgewerkte items toegevoegd: de nieuwe autofiscaliteit vanaf 01.01.2020, de groepsbijdrageregeling voor vennootschappen, de POZ voor zelfstandigen en de VAPW voor werknemers.

boek aftrekbare beroepskosten 2020!

Meer info kan u verkrijgen tijdens het seminarie: Aftrekbare kosten inzake btw en belastingen: opportuniteiten met Wim Van Kerchove en Tim Van Sant. 

De theorie wordt voortdurend geïllustreerd met concrete voorbeelden en praktijktoepassingen. Het handboek concentreert zich op onderwerpen uit de dagdagelijkse praktijk. 

Praktijkgids beroepskosten 2020 telt 616 blz. en is een nuttig werkinstrument voor accountants, boekhouders, consulenten, juristen, advocaten en andere professionals die in de praktijk te maken krijgen met kostenvraagstukken inzake btw en directe belastingen.  

Deze editie van het handboek werd bijgewerkt tot 31 januari 2020.

Met veel dank aan de auteur, dhr. Wim Van Kerchove!

Het boek aftrekbare kosten is nu verkrijgbaar op onze webshop voor € 80

Bestel het boek nu

Btw opleidingen

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief