Behaal uw certificaat notarieel boekhouden

Arnaud Clybouw

vrijdagnamiddag 15 januari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
vrijdagnamiddag 22 januari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
vrijdagnamiddag 29 januari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
vrijdagnamiddag 5 februari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
vrijdagnamiddag 12 februari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
vrijdagnamiddag 26 februari 2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Bent u al opgenomen in de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden?
Beperkt aantal plaatsen!

Prijs zoals weergegeven: € 1.200,00

Inhoud:

Thierry Van Sinay, voorzitter van de Nationale Kamer: ‘De notariële boekhouding is dé prioriteit van de Nationale Kamer. Wij weten al langer dat er een tekort is aan professionele notariële boekhouders. Daarom zijn we op zoek gegaan naar onderwijs- en opleidingsinstellingen die een opleiding notarieel boekhouden willen aanbieden. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Zo is er een opleiding notarieel boekhouden voor mensen met én zonder basiskennis boekhouden.

Een lijst van alle voormelde certificaathouders wordt gepubliceerd op het e-notariaat. Zo creëren we een pool met onmiddellijk inzetbare specialisten in notariële boekhouding, waarin de notaris als het ware kan vissen’...

Practicali organiseert de opleiding notarieel boekhouden in de verkorte versie voor mensen met een basiskennis boekhouden. Indien u de nodige voorkennis boekhouden niet heeft of deze wenst op te frissen kan u zich inschrijven voor de basismodule algemeen boekhouden (nog geen nieuwe data). Zo kan u nadien aansluiten bij de specifieke opleiding notarieel boekhouden (modules 1 en 3). Deze opleidingen werden door het notariaat gecertificeerd.

In de verkorte versie (modules 1 en 3) wordt gedurende 6 namiddagen u praktijkkennis en inzicht verschaft in de techniek van het boekhouden voor de notarispraktijk, de wijze waarop akten en facturen boekhoudkundig verwerkt worden alsook de wijze waarop de boekhouding als beleidsinstrument kan gehanteerd worden.

Inhoud van de eerste sessie (= module 1)

 • Toelichting van de wettelijke opdracht en taken van de notaris
 • Notariële terminologie
 • Toelichting van de algemene organisatie van een notariskantoor
  • Dossierbeheer voor authentieke akten: dossiervoorbereiding (opstart, opzoekingen, ...), verlijden van akten, formaliteiten na de akten.
  • Andere dienstprestaties die de notaris levert: leganiaties, aangiften nalatenschap, schattingen, tekoopstellingen, ...
 • Elementen die een boekhoudkundige tussenkomst/verwerking vereisenv.:
  • opmaak van de afrekening aan de cliënten en provisionering
  • boekhoudkundige afrekening van dossiers
  • debiteurenopvolging
 • Voornaamste notariële dossiers (verloop) en hun tarifering in de domeinen:
  • vastgoedrecht (verkoop, lening, openbare verkoop)
  • vennootschapsrecht (oprichting vennootschap, ...)
  • familierecht (schenking, nalantenschap, vereffening-verdeling...)

Module 2 - basiskennis boekhouden

Module 2 wordt niet opgenomen in deze verkorte opleiding. Deze opleiding veronderstelt een bewezen basisopleiding boekhouden van minstens 20 uren. Bij het voorleggen van het vrijstellingsbewijs kan men op basis van de gevolgde modules 1 en 3 opgenomen worden op de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden. Uiteraard genieten erkende boekhouders en accountants deze vrijstelling.

Inhoud van de volgende 5 sessies (= module 3)

 • Bespreking van de wettelijke en reglementaire bepalingen over de notariële boekhouding
 • Boekhoudkundige consequenties van deze bepalingen in vergelijking met de gewone algemene boekhouding
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) versus Minimaal Genormaliseerd Rekeningstelsel (K.B. 9 maart 2003)
  • Financiering/kredieten
  • Voorafgaandelijke provisionering van de aktekosten
  • Gebruik derdenrekeningen, rubriekrekeningen en kantoorrekening
  • Gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten debiteuren (cliëntenboekhouding in zijn geheel met link naar dossierbeheer conform sessie 1 + noodzaak tot goede opvolging van debiteurenposities)
  • Verwerking van aktekosten (conform reglement): boeking, opvolging,afrekening, facturatie
  • Btw
  • Boeking van registratierechten en boeking van hypotheekformaliteiten
  • Leveringsplicht
  • Boekhoudkundige posities ten opzichte van administraties en periodieke opvolging
  • Confraternele doorrekeningen
  • Opmaak en grondige bespreking van de trimestriële staat en beschikbaar saldo
  • Bespreking belangrijkste ratio’s conform formulier van de driejaarlijkse controle
 • Praktische boekhoudkundige toepassing van voorgaande punten voor de meest courante aktes
 • Boekhoudpakketten:
  • Functionaliteiten
  • Relatie met dossierbeheersystemen
  • Uitvoerige praktische oefeningen

Deze opleiding richt zich naar cursisten die zich wensen te verdiepen in de notariële boekhouding: notarissen, kandidaat-notarissen, medewerkers van notariskantoren maar eveneens boekhoudkantoren die zich wensen te profileren als expert notariële boekhouding.

Na het stipt volgen van deze door het notariaat gecertificeerde opleiding wordt u de mogelijkheid geboden om opgenomen te worden in de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden.

Deze opleiding veronderstelt dat u een basiskennis van algemeen boekhouden (opleiding algemeen boekhouden van minimaal 20 uren). Indien u wenst opgenomen te worden in officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden zal u moeten aantonen dat uw gevolgde opleiding algemeen boekhouden overeenstemt met de minimuminhoud van module 2 en het vereiste aantal uren.

Corona update

Het spreekt voor zich dat wij tijdens al onze opleidingen op locatie rekening houden met de gevraagde social distancing en hygiënemaatregelen. Zo kunt u met het nodige comfort én een gerust gemoed deelnemen.

Uw professionele docent:

Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor bij Clybouw Bedrijfsrevisoren, accountant, master in TEW, master in de Rechtsgeleerdheid, master in het Notariaat en master in de Criminologische Wetenschappen. Hij doceert aan de VUB, de Koninklijke Federatie Notariaat en de Hogeschool Gent.

Tijdsindeling:

 • vrijdagnamiddag 15/01/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • vrijdagnamiddag 22/01/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • vrijdagnamiddag 29/01/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • vrijdagnamiddag 5/02/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • vrijdagnamiddag 12/02/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • vrijdagnamiddag 26/02/2021 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 1.200,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 1.200,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 30 uren (6 x 5 uren)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 30 uren (6 x 5 uren)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 30 uren (6 x 5 uren)
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 30 uren

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Beschikbaarheid: In voorraad