Basismodule algemeen boekhouden

Arnaud Clybouw

maandag 18 juni 2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
maandag 25 juni 2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Prijs zoals weergegeven: € 900,00

Inhoud:

Practicali organiseert de opleiding basiskennis algemeen boekhouden (21u). Deze opleiding richt zich tot alle administratieve medewerkers die zich de basisprincipes van het dubbel boekhouden eigen willen maken.

Deze opleiding voldoet ook aan de normen opgelegd door de Nationale Kamer van het Notariaat als onderdeel van de notarisopleiding notarieel boekhouden en werd door het notariaat gecertificeerd.

Gedurende 3 dagen wordt u basiskennis en inzicht verschaft in de techniek van het algemeen boekhouden.

Inleidende begrippen naar inzicht en structuur van het boekhoudplan:

 • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983)
 • Balans en resultatenrekening
 • Journalen/dagboeken
 • Resultaatsverwerking
 • Basisprincipes: kosten/opbrengsten – debet/credit
 • Balanscyclus: beginbalans – boekingen doorheen het jaar – afsluiting

Aankopen:

 • Situering in resultatenrekening en onderscheid tussen soorten aankopen
 • Boekhoudkundige verwerking van diensten en diverse goederen, lonen en investeringen
 • Speciale gevallen bij aftrekbaarheid btw oa wagens, restaurantkosten

Verkopen:

 • Boeken van facturen en situering in de resultatenrekening
 • Tijdstip van boeking en verschuldigde btw
 • Boekhoudkundige verwerking verkopen, overige bedrijfsopbrengsten, verkoop vaste activa
 • Waarop en hoeveel btw rekenen: soorten percentages, maatstaf van heffing, doorgerekende kosten

Financiële verrichtingen: cheques, rekeninguittreksels, kas:

 • Diverse verrichtingen
 • Diverse verrichtingen tijdens het boekjaar
 • Diverse eindejaarsverrichtingen
 • btw-aangifte en btw-omzet-vergelijking
 • Relatie aankoop en verkoop met btw-aangifte
 • Kwartaal - of maandaangifte.

Overlopen boekhoudkundige problemen en meest voorkomende fouten:

 • Het beantwoorden van diverse vragen.
 • Praktische oefeningen algemeen boekhouden

Iedereen die dit wenst kan na het volgen van de basismodule algemeen boekhouden starten met de opleiding notarieel boekhouden.

Uw professionele docent:

Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor bij Clybouw Bedrijfsrevisoren, accountant, master in TEW, master in de Rechtsgeleerdheid, master in het Notariaat en master in de Criminologische Wetenschappen. Hij doceert aan de VUB, de Koninklijke Federatie Notariaat en de Hogeschool Gent.

Tijdsindeling:

 • maandag 18/06/2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
  Van 9u tot 12u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 12u30 tot 13u30: warme lunch
  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • maandag 25/06/2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
  Van 9u tot 12u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 12u30 tot 13u30: warme lunch
  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 975,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 975,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 21u
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 21u
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 21u
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 21u

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Beschikbaarheid: In voorraad