Speciale vermogensstructuren: behouden, liquideren of herstructureren

Leo De Broeck

Inhoud:

Heel wat privé-vermogens zijn ondergebracht in trusts, buitenlandse stichtingen en andere exotische juridische constructies. Denk maar aan de Trusts, Nederlandse Stichting, Liechtensteinse Stiftung, Luxemburgse SPF, enz. Op de inkomsten van dergelijke vehikels worden vaak geen of nauwelijks belastingen geheven en dat is altijd leuk meegenomen. Dat is leuk voor wie achter de constructies zit maar minder leuk voor de fiscus.

Sinds aanslagjaar 2014 werd er in de personenbelasting al een aangifteplicht van private vermogensstructuren ingevoerd. Hiermee is het gedaan met verstoppertje te spelen. De fiscus wilde een zicht krijgen op de betrokkenheid van Belgen bij dergelijke structuren.

De regering Michel I zet nu de volgende stap en wil nu ook de inkomsten via een 'doorkijktaks' of 'kaaimantaks' in België transparant belasten.

Meester Leo De Broeck gidst u vanuit zijn professionele ervaring doorheen deze speciale structuren waarin private vermogens zijn geparkeerd.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een analyse van o.a. onderstaande vragen:

  • Wat zijn juridische constructies of private vermogensstructuren?
  • Welke structuren zijn gelijkaardig aan de zgn. trusts?
  • Wat zijn de meeste populaire buitenlandse rechtspersonen die zijn gevestigd in een belastingparadijs?
  • Wat riskeert u als u die vermogensstructuur niet aangaf op de aangifte in de personenbelasting?
  • Is het opportuun om zo’n private vermogensstructuur te behouden?
  • Moet u de private vermogensstructuur liquideren onder het huidig fiscaal regime?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen indien u een buitenlandse vermogensstructuur liquideert en overbrengt naar België?
  • Moet u de private vermogensstructuur herstructureren om een einde te stellen aan het aanzienlijk gunstigere belastingregime?
  • Hoe doet u een zetelverplaatsing?
  • Welke lessen kunt u trekken uit een aantal relevante rulings terzake?

Uw professionele docent:

Leo De Broeck (KUL) - advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners - professor Fiscale Hogeschool en KU Leuven. Hij is ook voorzitter van de Examencommissie IAB. Hij is een gewaardeerd spreker op fiscale studiedagen en publiceert geregeld in de fiscale vakliteratuur.

Tijdsindeling:

Deelnameprijs:

€ 185,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 170,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
OVB - Orde van Vlaamse Balies - 3 punten - juridisch
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uur juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Niet in voorraad