Kapitaalverminderingen: tips en aandachtspunten

Philippe Salens

dinsdagavond 21 november 2017 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
donderdagavond 23 november 2017 - Hotel Shamrock Tielt

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Veel vennootschappen zijn fors gekapitaliseerd ingevolge de vastgeklikte reserves (art. 537 WIB92), VVPR-bis inbreng, inbreng tax shelter startende onderneming, holdingstructuren, ed. Vanaf 1 januari 2018 gaat de vermindering van gestort kapitaal gepaard met een pro rata op belaste reserves (binnen of buiten kapitaal). Heeft het zin om nu in 2017 nog snel over te gaan tot. Hoe zorgt u ervoor dat deze verrichtingen correct verlopen? Weet dat de fiscus gerichte controles op kapitaalverminderingen heeft aangekondigd.

Vanuit zijn expertise bezorgt de heer Philippe Salens u nuttige tips en aandachtspunten waarmee u een kapitaalvermindering kunt onderbouwen en u kunt verdedigen tegen de aanval van de fiscus.

O.a. volgende vraagstukken komen ter sprake:

 • Is het terugbetalen van vastklikkapitaal art. 537 WIB92 wel een goed idee?
 • Kan een kapitaalvermindering enkel als er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn?
 • Kan een kapitaalvermindering met boeking op rekening-courant?
 • Is dit het moment om via kapitaalvermindering de gezinswoning in natura uit de vennootschap te halen? Waarop moet u letten?
 • Wat bij samenloop”vastklikkapitaal” + VVPRbis en kapitaalvermindering in 2017?
 • Hoe werkt de gedwongen "pro rata" bij kapitaalverminderingen vanaf 01/01/2018?
 • Kan een schending van de regels van het vennootschapsrecht invloed hebben op de kwalificatie van de uitkering?
 • Waarop moet u letten in de notariële akten kapitaalvermindering?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een kapitaalvermindering?
 • Doorstaat een kapitaalvermindering de toets met art. 344 §1 WIB92?
 • Hoe vermindert u holdingkapitaal zonder gevaar van herkwalificatie?
 • Wat zijn de aanvalspistes van de fiscus?
 • Viseert de fiscus ook de reeds voorheen goedgekeurde holdingstructuren?
 • Met welke zakelijke of economische motieven kunt u de fiscus buitenspel zetten?
 • Zijn interesten van een lening ter financiering van een kapitaalvermindering aftrekbare beroepskosten?
 • Wat zeggen de positieve rulings inzake kapitaalvermindering?

U krijgt de kans om uw vragen voor te leggen aan de docent vóór of tijdens het seminarie.

Uw professionele docent:

Philippe Salens was tot voor kort zaakvoerder van de bvba Cnockaert & Salens en momenteel partner bij Ernst & Young. Hij adviseert talrijke boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten, bedrijfsrevisoren, advocaten, en notarissen bij de fiscale onderbouwing en verdediging van hun dossiers. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur.

Tijdsindeling:

 • dinsdagavond 21/11/2017 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 u tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • donderdagavond 23/11/2017 - Hotel Shamrock Tielt

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 u tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
  (www.shamrock.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten bank
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3 uren (in aanvraag)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad