Het nieuwe erfrecht

Jos Ruysseveldt

woensdagnamiddag 22 november 2017 - Holiday Inn Hasselt

Inclusief unieke documentatiebundel van 400 blz. !!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Ons erfrecht wordt onder impuls van Minister van Justitie Koen Geens fundamenteel hervormd. De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze treedt op 1 september 2018 in werking. De moderniseringen waren noodzakelijk, want ons erfrecht dateert van 1804 en was niet meer aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit.

Met de hervormingen wijzigen de erfrechten van de kinderen drastisch. De mogelijkheden om een erfenis op maat te regelen worden fors uitgebreid. De regels voor schenkingen veranderen om de ongewenste neveneffecten te voorkomen. Het wordt mogelijk om een overeenkomst over de erfenis te sluiten.

Het nieuwe erfrecht brengt veel goeds: modernisering, rechtszekerheid, voorspelbaarheid over de gevolgen van het erfrecht en veel meer flexibiliteit in het bijzonder voor de wedersamengestelde families. Mensen zullen veel meer vrijheid krijgen om te beslissen wat ze met hun erfenis willen doen.

Veel van de nieuwe regels zullen pas één jaar na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad in werking treden. Maar een aantal overgangsregels gelden al vanaf dag één om te voorkomen dat de nieuwe regels 'oude planningen' in de war sturen. Als u wil dat uw bestaande planning onder de oude regels blijft vallen, dan krijgt u een jaar de tijd om daarvoor langs de notaris te gaan. De notaris zal uw verklaring in een authentieke akte gieten en registreren in een centraal register.

Het wordt belangrijk om een volledige check-up te maken van bestaande planningen en te bekijken welk recht, het oude of het nieuwe, de interessantste opportuniteiten te bieden heeft in uw concreet geval.

Specialist successieplanning meester Jos Ruysseveldt informeert u over deze ingrijpende wijziging van het nieuwe erfrecht en de impact ervan op planningstrechnieken:

 • Hervorming van het reservataire erfdeel: meer vrijheid voor de erflater
 • Erfovereenkomst: meer autonomie voor de erflater
 • Inbreng en inkorting bij waardebepaling van een schenking
 • Wijziging van de huwelijksvermogensstelsels
 • Wat moet u nu herbekijken in bestaande planningen?

Deze opleiding is een absolute aanrader voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers, vermogensplanners, belastingconsulenten, accountants, boekhouders, bankiers en advocaten.

Unieke documentatiebundel

In de unieke documentatiebundel van 400 blz. vindt u zonder problemen uw weg in de nieuwe wetgeving, de memorie van toelichting, het verslag van de Raad van State, de 67 amendementen en talrijke verplaatsingen en hercoderingen.

Naast de officieuze coördinatie van de nieuwe wetteksten met vermelding van zowel de oude als de nieuwe artikelen en de verplaatsingen, vindt u per artikel ook de volledige totstandkomingshistoriek terug. Dit alles vlot vindbaar door een duidelijke inhoudsopgave en doorzoekbaar in de digitaal beschikbare versie.

Uw professionele docent:

Jos Ruysseveldt, advocaat vermogensplanning, alsook prof. Fiscale Hogeschool - H.U.Brussel en AMS - Universiteit Antwerpen. Hij begeleidt particulieren en professionals op het vlak van vermogensplanning en is een gewaardeerd spreker.

Tijdsindeling:

 • woensdagnamiddag 22/11/2017 - Holiday Inn Hasselt

  Vanaf 13u: onthaal met broodjes
  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Holiday Inn Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
  (www.hihasselt.com - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
OVB - Orde van Vlaamse Balies - 3 punten juridisch (individuele aanvraag)
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3 uren (in aanvraag)

In voorraad