Behaal uw certificaat notarieel boekhouden

Arnaud Clybouw

dinsdagnamiddag 7 november 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 14 november 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 21 november 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 28 november 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 12 december 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 19 december 2017 - Holiday Inn Gent - Expo

Ontvang uw certificaat notarieel boekhouden uitgereikt door de Nationale Kamer van notarissen!

Prijs zoals weergegeven: € 1.200,00

Inhoud:

Gedurende 6 namiddagen wordt u praktijkkennis en inzicht verschaft in de techniek van het boekhouden voor de notarispraktijk, de wijze waarop akten en facturen boekhoudkundig verwerkt worden alsook de wijze waarop de boekhouding als beleidsinstrument kan gehanteerd worden.

Inhoud van de eeste sessie (= module 1)

 • Toelichting van de wettelijke opdracht en taken van de notaris
 • Notariële terminologie
 • Toelichting van de algemene organisatie van een notariskantoor
  • Dossierbeheer voor authentieke akten: dossiervoorbereiding (opstart, opzoekingen, ...), verlijden van akten, formaliteiten na de akten.
  • Andere dienstprestaties die de notaris levert: leganiaties, aangiften nalatenschap, schattingen, tekoopstellingen, ...
 • Elementen die een boekhoudkundige tussenkomst/verwerking vereisenv.:
  • opmaak van de afrekening aan de cliënten en provisionering
  • boekhoudkundige afrekening van dossiers
  • debiteurenopvolging
 • Voornaamste notariële dossiers (verloop) en hun tarifering in de domeinen:
  • vastgoedrecht (verkoop, lening, openbare verkoop)
  • vennootschapsrecht (oprichting vennootschap, ...)
  • familierecht (schenking, nalantenschap, vereffening-verdeling...)

Inhoud van de volgende 5 sessies (= module 3)

 • Bespreking van de wettelijke en reglementaire bepalingen over de notariële boekhouding
 • Boekhoudkundige consequenties van deze bepalingen in vergelijking met de gewone algemene boekhouding
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) versus Minimaal Genormaliseerd Rekeningstelsel (K.B. 9 maart 2003)
  • Financiering/kredieten
  • Voorafgaandelijke provisionering van de aktekosten
  • Gebruik derdenrekeningen, rubriekrekeningen en kantoorrekening
  • Gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten debiteuren (cliëntenboekhouding in zijn geheel met link naar dossierbeheer conform sessie 1 + noodzaak tot goede opvolging van debiteurenposities)
  • Verwerking van aktekosten (conform reglement): boeking, opvolging,afrekening, facturatie
  • Btw
  • Boeking van registratierechten en boeking van hypotheekformaliteiten
  • Leveringsplicht
  • Boekhoudkundige posities ten opzichte van administraties en periodieke opvolging
  • Confraternele doorrekeningen
  • Opmaak en grondige bespreking van de trimestriële staat en beschikbaar saldo
  • Bespreking belangrijkste ratio’s conform formulier van de driejaarlijkse controle
 • Praktische boekhoudkundige toepassing van voorgaande punten voor de meest courante aktes
 • Boekhoudpakketten:
  • Functionaliteiten
  • Relatie met dossierbeheersystemen
  • Uitvoerige praktische oefeningen

Deze opleiding richt zich naar cursisten die zich wensen te verdiepen in de notariële boekhouding: notarissen, kandidaat-notarissen, medewerkers van notariskantoren maar eveneens boekhoudkantoren die zich wensen te profileren als expert notariële boekhouding.

Deze opleiding veronderstelt dat u een basiskennis van algemeen boekhouden (opleiding algemeen boekhouden van minimaal 20 uren). Indien u het certificaat wenst te bekomen zal u moeten aantonen dat uw gevolgde opleiding algemeen boekhouden overeenstemt met de minimuminhoud van module 2 en het vereiste aantal uren.

Uw professionele docent:

Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor bij Clybouw Bedrijfsrevisoren, accountant, master in TEW, master in de Rechtsgeleerdheid, master in het Notariaat en master in de Criminologische Wetenschappen. Hij doceert aan de VUB, de Koninklijke Federatie Notariaat en de Hogeschool Gent.

Tijdsindeling:

 • dinsdagnamiddag 7/11/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 14/11/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 21/11/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 28/11/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 12/12/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 19/12/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 12u15: onthaal met broodjesbuffet
  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte koffiebreak)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 1.200,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 1.200,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 30 uren (6 x 5 uren)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 30 uren (6 x 5 uren)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 30 uren (6 x 5 uren)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Beschikbaarheid: In voorraad