Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

Robbie Tas

donderdagnamiddag 21 september 2017 - Holiday Inn Hasselt
dinsdagavond 26 september 2017 - Holiday Inn Gent - Expo
maandagnamiddag 2 oktober 2017 - Crowne Plaza Antwerpen

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Geschillen tussen de aandeelhouders en bestuurders onderling in vennootschappen zijn vaak ingrijpend, zowel op financieel als op menselijk vlak. In deze opleiding situeren wij de mogelijke geschillen aan de hand van praktijkvoorbeelden. U krijgt belangrijke juridische tips om die geschillen op te lossen. We geven ook contractuele of statutaire clausules die er op gericht zijn geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank.

We starten met een aantal raadgevingen inzake dossieropbouw. Vervolgens zoomen wij in op de buitengerechtelijke actiemiddelen, met inbegrip van bemiddeling. Tenslotte komen de gerechtelijke actiemiddelen aan bod.

De regeling inzake de gedwongen overname (“uittreding”) en overdracht (“uitsluiting”) van aandelen is uitgegroeid tot de kwantitatief meest succesvolle vennootschapsrechtelijke procedure. Deze wordt uitgebreid besproken met praktische toepassingsproblemen en de evoluties in de rechtspraak, o.m. met betrekking tot de prijsbepaling, intresten enz.

De gerechtelijke ontbinding wordt toegelicht. Ook geschillen m.b.t. het bestuur van de vennootschap (aanstelling voorlopig bewindvoerder of gerechtelijk mandataris, vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek, bestuursaansprakelijkheid) komen aan bod.

Tenslotte blikken wij vooruit op de geplande wijzigingen inzake de geschillenregeling in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht.

Uw professionele docent:

Robbie Tas – docent in de Manama Vennootschapsrecht KU Leuven, actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht en advocaat-vennoot intui (Brussel-Leuven). Hij is auteur van tal van bijdragen of vennootschaps- en verenigingsrecht en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Tijdsindeling:

 • donderdagnamiddag 21/09/2017 - Holiday Inn Hasselt

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte koffiepauze)

  Plaats:

  Holiday Inn Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
  (www.hihasselt.com - routeplan)

 • dinsdagavond 26/09/2017 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 22u: uiteenzetting (met korte koffiepauze)

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • maandagnamiddag 2/10/2017 - Crowne Plaza Antwerpen

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte koffiepauze)

  Plaats:

  hotel Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
  (www.crowneplaza-antwerpen.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
OVB - Orde van Vlaamse Balies - 3 punten juridisch (in aanvraag)
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3u30 juridisch (in aanvraag)

In voorraad