In onze personenbelasting worden we geconfronteerd met 4 verschillende definities van het begrip “enige woning” indien er werd geleend voor de enige woning. Wat zijn de verschillen?

Bouwsparen

Op datum van het aangaan van de lening mag u geen volle (mede) eigenaar zijn van een andere woning. Geen enkel uitzondering wordt hierop toegestaan. Het vruchtgebruik of de naakte eigendom van een andere woning wordt dus niet beschouwd als een tweede woning.

Het ‘enige’ karakter van de woning (bij bouwsparen) moet eenmalig beoordeeld worden nl. op datum van het verlijden van de vestigingsakte van de hypothecaire lening.

Bijkomende interestaftrek

U mag op elke 31 december van de ’12 jarige periode’ geen volle (mede) eigenaar, geen vruchtgebruiker, geen erfpachter, geen opstalhouder en ook geen bezitter zijn van een andere woning. Deze toets wordt ieder jaar gemaakt op 31/12.

Uitzondering (telt niet mee als tweede woning): een andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik verworven in onverdeeldheid én hetzij via erfenis hetzij via schenking.

Woonbonus – instap

Op 31 december van het aangaan van de lening mag u geen volle (mede) eigenaar, geen vruchtgebruiker, geen erfpachter, geen opstalhouder, geen bezitter  en ook  geen naakte eigenaar zijn van een andere woning.

Uitzondering (telt niet mee als tweede woning):

  1. een andere woning die op 31/12/leningsjaar te koop wordt aangeboden
  2. een andere woning in mede-eigendom verworven erfenis
  3. een andere woning in vruchtgebruik verworven via erfenis
  4. een andere woning in naakte eigendom verworven via erfenis

Woonbonus- behoud van de  toeslag

Op 31 december  van de negen jaar die volgt op het leningsjaar mag u geen volle (mede) eigenaar, geen vruchtgebruiker, geen erfpachter, geen opstalhouder en ook geen bezitter zijn van een andere woning.

Uitzondering (telt niet mee als tweede woning) (onder voorbehoud van bevestiging want betreft een administratieve tolerantie van vóór de staatshervorming):

  1. een andere woning in mede-eigendom verworven erfenis
  2. een andere woning in vruchtgebruik verworven via erfenis
  3. een andere woning in naakte eigendom verworven via erfenis

 Verwar deze vier definities van “ enige woning ” in de verschillende belastingstelsels niet door mekaar.

Permanent op de hoogte blijven van het fiscaal nieuws?

Door middel van onze praktijkgerichte clubsessies blijft u bij, het hele jaar door.

De fiscale club bestaat uit 4 sessies, gegeven om de 3 maanden.
Fiscale experten vatten de fiscale nieuwigheden voor u samen en lichten die toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Dit kan u veel werk besparen.

Als clublid heeft u online toegang tot rekentools, praktijkgidsen, documentatie... 
Bovendien geniet u van gratis catering op alle seminaries.

Meer info